Oferta

 1. Pomiary i mapy geodezyjne do celów projektowych
 2. Opracowania kartograficzne dla celów projektowych
  - mapy sytuacyjno-wysokościowe
  - pomiary uzupełniające
 3. Pomiary geodezyjne: realizacyjne i inwentaryzacyjne
  - tyczenie budynków i budowli
  - obsługa geodezyjna inwestycji, inwentaryzacje powykonawcze
 4. Analiza i badanie stanu prawnego nieruchomości- wznowienia znaków granicznych
  - badanie ksiąg wieczystych
 5. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do obrotu nieruchomości
  - rozgraniczenia, podziały nieruchomości
  - mapy geodezyjne do celów prawnych

Inne specjalistyczne prace geodezyjne według zapotrzebowania.

Podczas realizacji projektów współpracujemy z różnymi firmami dzięki czemu możemy Państwu pomóż w kompleksowym załatwieniu spraw.